Forschungsinstitut für Geisteswissenschaften Hermannstadt

Academia Română
Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu
Bulevardul Victoriei, nr. 40,
550024, Sibiu, România