Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu

 

Editura Academiei Române, ISSN 1223–1088

 

Sediul redacției

Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu
Bulevardul Victoriei 40, 550024 Sibiu, România
Telefon 0040 269 212604. Fax 0040 269 216605

Redactor-șef

Anda-Lucia Spânu

Secretar de redacție

Maria Crângaci Țiplic

Sumare

vol. I/1994   vol. II/1995   vol. III/1996   vol. IV/1997   vol. V-VI/1998-1999   vol. VII-XI/2000-2004   vol. XII/2005   vol. XIII-XIV/2006-2007   vol. XV/2008   vol. XVI/2009  vol. XVII/2010
vol. XVIII/2011   vol. XIX/2012   vol. XX/2013
    vol. XXI/2014   vol. XXII/2015   vol. XXIII/2016
vol. XXIV/2017 vol. XXV/2018 vol. XXVI/2019

Rezumate

vol. XVIII/2011   vol. XIX/2012   vol. XX/2013   vol. XXI/2014   vol. XXII/2015  vol. XXIII/2016
vol. XXIV/2017 vol. XXV/2018 vol. XXVI/2019

Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu al Academiei Române este o publicație academică care apare din anul 1994, când s-a luat hotărârea de a valorifica cercetările privind istoria și cultura populației românești și germane, în special din spațiul transilvan. Studiile − semnate de cercetători ai institutului sibian, dar și din alte instituții universitare, de cultură sau cercetare din România și din alte țări − publicate de-a lungul anilor, au abordat teme din domeniile istorie, arheologie, sociologie, istorie literară, lingvistică, literatură, cultură, artă, etnologie, recenzii și note de lectură.

Revista acceptă numai articole originale, în limbile română, engleză, franceză și germană, toate recenzate de doi specialiști interni sau externi înainte de a fi publicate.

Colegiul de redacție

Redactor-șef: Dr. Anda-Lucia Spânu (Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu)

Secretar de redacție: Dr. Maria Crîngaci Țiplic (Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu)

Colegiul științific

Acad. Paul Niedermaier (Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu)
Dr. Florian Kührer-Wielach (Institut für deutsche Kultur und Geschichte  Südosteuropas – Ludwig Maximilians-Universität München)
Univ. Prof. Dr. Martin Scheutz (Institut für Geschichte, Geschichte der Neuzeit / Institut für österrichische Geschichtsforschung – Universität Wien)
Ph.D., DHC Michael Stevens (Department of Psychology, Illinois State University)
Dr. Vasile Ciobanu (Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu)
Dr. Sigrid Haldenwang (Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu)
Dr. Ilie Moise (Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu)
Dr. Zeno-Karl Pinter (Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu)
Prof. Univ. Dr. Ion Dur (Facultatea de Jurnalistică, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)
Conf. Univ. Dr. Didi Ionel Cenușer (Facultatea de Litere și Arte, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu)
Prof. Univ. Dr. Andrei Terian (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu), CS III (Institutul de Istorie și Teorie Literară „George Călinescu”, București)

Norme de redactare

Recenzarea manuscriselor

Copyright

Indexare în baze de date internaționale

CEEOL

ERIH PLUS

INDEX COPERNICUS

Comenzi şi abonamente se primesc la

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, România; tel.: +4021‑318 81 06, +4021‑318 81 46;
tel./fax: +4021‑318 24 44; e-mail: edacad@ear.ro

Se pot face comenzi şi la redacţie.