Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Ghid pentru identificarea plagiatului în lucrările științifice

 

elaborat de Ministerul Cercetării și Inovării. Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării

Noiembrie 2017.

Pentru ghid vezi aici.  

 

Academia Română
Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu

Bulevardul Victoriei nr. 40
550024, Sibiu, România
Tel: 0269-212604
Fax: 0269-216605
E-mail: secretariat@icsusib.ro