Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Conducerea institutului

Director

Prof. univ. dr.  Rudolf GRÄF


Consiliul ştiinţific

Prof. univ. dr.  Rudolf GRÄF
Academician Paul Niedermaier
Dr. Dan Dumitru Iacob, cercetător ştiinţific I, secretar ştiinţific
Prof. dr. Zeno-Karl Pinter, cercetător ştiinţific I
Dr. Maria Emilia Ţiplic, cercetător ştiinţific II


 

 

Academia Română
Institutul de Cercetări
Socio-Umane Sibiu

Bulevardul Victoriei nr. 40
550024, Sibiu, România
Tel: 0269-212604
Fax: 0269-216605
E-mail: secretariat@icsusib.ro