Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

Limbă și cultură germană în România (1918-1933).

Realități „post-imperiale“, discurs public și câmpuri culturale